Försenad bokföring gav böter

En restaurangägare på Gotland har dömts till villkorlig dom och böter för bokföringsbrott. Orsaken var att restaurangägaren inte upprättade årsredovisning inom den tid som lagen kräver.

Enligt den dömde berodde det på att den som skulle hjälpa honom med bokföringen hade misskött sitt uppdrag.

Den åtalade erkänner gärningen.