Nytt flygmuseum byggs i Tingstäde

Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde kommer att ta över en del av de militära flygplan som finns vid Visby Flygmuseum.

Andra plan kommer att flyttas till en privat hangar i Bunge och övriga plan kommer att flyttas tillbaka till fastlandet.

Därmed skingras planen som i dag står uppställda vid Visby flygplats.

Och Gotland får ett nytt flygmuseum i Tingstäde, vilket gör Gotlands Försvarsmuseum mer komplett.