Bra resultat för Länsförsäkringar Gotland

Förra året blev ett ekonomiskt bra år för Länsförsäkringar på Gotland.

Försäkringssidan visar ett överskott på 7,1 miljoner kr och det beror till stor del på att premierna höjdes förra året plus att det var få stora, dyra skador. Totalt sett har däremot antalet skador ökat.

Länsförsäkringars placeringar på börsen gick också bra förra året, och gav ett plus 45 mijloner kr.