Patientnämnden blir kvar

Den tänkta samordningen av patientnämndens verksamhet och överförmyndarens ser inte ut att bli av. Men enligt kommunledningen saknas förutsättningar för en sammanslagning.

Kommunens ledningskontor har haft kommunstyrelsens uppdrag att utreda en gemensam kansliorganisation för dessa båda verksamheter. Ledningskontoret anser nu att det inte finns förutsättningar för gemensam nämnd och kansli.

Ledningskontoret skulle också se över överförmyndarens arbetsformer och arvodesnivåer.