Patienter

Efterlyser bättre psykvård

Patienter inom psykiatrin på Gotland vill ha mer långsiktig vård, bättre information om biverkningar, information om hur de får kontakt med stödgrupper och var de kan klara på vården.

Det framgår av en nationell enkät som besvarats av 200 patienter inom psykvården på ön.

Partienterna tycker också att de fått ett bra bemötande och förtroende för vårdgivaren.