Harar flyttas mellan öar

Stora Karlsö har för få harar. Det anser jagt- och djurskyddsförening som nu planerar att sätta ut harar som ska fångas på Östergarnsholm.

Att det överhuvudtaget finns harar på Stora Karlsö beror just på att det fördes dit harar på 1800-talet. Det är också det enda vilda däggdjuret som finns på ön. Och har-stammen har varierat mycket genom åren. Ibland har det funnits flera hundra harar och ibland har hararna minskat och nästan försvunnit. Men vad det beror på att hararna verkar ha försvunnit den här gången, det vet man inte säkert. Det kan ha att göra med att ön har röjts på enbuskar så att hararna blir ett lättare byte för rovfåglarna, och när det blir färre buskage så blir det också färre revir, vilket gör det svårare för hararna att föröka sig. Den stränga vintern och konkurrens om med bete med lammen kan också ha bidragit till att har-stammen minskat. Parasitangrepp är en annan teori. Men att det skulle har skjutits för många harar, det tror däremot inte Laila Modin eftersom man inte jagat på tre år.

Och det här med att flytta ut harar till Stora Karlsö, det gjordes faktiskt så sent som för elva år sedan. Då fångade man drygt tjugo harar på Östergarns holm, vilket är samma antal som planeras att flyttas även den här gången.

Vad som måste till nu är att Naturvårdsverket och länsstyrelsen ger föreningen tillstånd att fånga in harar från Östergarnsholm och flytta dem till Stora Karlsö.