Gotland bir rättvisemärkt

Gotland blir landets första rättvisemärkta ö. I hela landet finns redan 36 rättvisemärkta kommuner.

Utmärkelsen, som delas ut i helgen, ska ses som startskottet på ett arbete för en mer rättvis handel för att förbättra förutsättningarna för producenter i utvecklingsländer.