Näs

Information om nya vindkraftverk

Fyra informationstavlor får sättas upp på Näsudden på sydvästra Gotland, i anslutning de nya vindkraftverken som håller på att byggas där.

De myndigheter som har yttrat sig i frågan har inte något att invända och länsstyrelsen ger sitt tillstånd, under förutsättning att tavlorna sätts upp på de platser som uppgetts i ansökan.