Militärbarack får inte flyttas

Expeditionsbyggnaden - den så kallade KAS-baracken på KA 3-området i Fårösund, får inte flyttas eftersom den ingår i det lagskyddade byggnadsminnet KA 3. Det har länsstyrelsen på Gotland beslutat.

Byggnaden som är från 1940 anses ha flera värden, bland annat militärhistoriskt, och därför säger länssstyrelsen nej till en ansökan om att få flytta bort byggnaden.

Däremot finns det tre förråd på området som inte har lika stora värden och som kan flyttas utan tillstånd.