Gotlands Turistförening

Fler turister men sämre ekonomi

Gotlands turistförening brottas fortfarande med stora ekonomiska problem. Trots kortare öppethållande på turistbyrån och färre vikarier pekar årets resultat på fortsatt minus.Men antalet besökare till Gotland ökar. I år väntas antalet turister bli över 800 000.

Även målet på över 90 000 utländska gästnätter väntas infrias i år.

Ifjol gick turistföreningen med 388 000 kronor back, och även i år väntas ett underskott. Men hur mycket vill inte tillförordnade turistchefen Mats Jansson sia om.

Neddragningarna i år har medfört sämre service, så har man t.ex inte sålt biljetter till lika många kulturevenemang som tidigare.