SNÄCK

Campingstugor användes utan lov

Snäcks Camping på Gotland ska betala 50 000 kronor i byggnadsavgift för att ha haft fem villavagnar svartbyggda och använt åtta campingstugor utan lov.

Det var ett medvetet val Campingen gjorde när de inte tog bort villvagnarna och hyrde ut stugorna utan lov. Den bedömningen gör länsstyrelsen på Gotland, sedan Snäcks camping överklagat kommunens byggnadsavgift.

Men avgiften ska betalas, skriver länsstyrelsen i sitt beslut, och det finns inget som talar för att avgiften ska minskas. Snäck fick två veckor på sig att avbryta uthyrningen, men fortsatte trots det, och då är det inte fråga om en ringa överträdelse, enligt länsstyrelsen.

Campingstugorna på Snäck hade satts upp utan bygglov, men fick står kvar på villkor att de inte användes för annat än upplag. Villavagnarna stod också på campingen utan bygglov.