MULDE

Ny tävlingsform i varpa testas

Varpasporten står inför en förnyelse. En helt ny gren är under införande - en ny sorts omvänd centimeterkastning. Det ska göra det lättare för både tävlande och åskådare att följa ställningen i tävlingen.

Den nya grenen blir en "man-mot-man"-tävling, där man "börjar" på 100 centimeter bland seniorer och oldboys. För varje kastare gäller det att så länge som möjligt behålla de 100 centimeter som finns att "kasta bort".

Den nya tävlingsformen ska testas under ett antal provtävlingar och första testet sker i Mulde ridhus, den 21 november och Svenska Varpaförbundet har visat stort intresse och kommer att vara där för att titta på den nya tävlingsformen.

Tävlingen ska också direktsändas i Radio Gotland.