Brist på sommarvikarier i vården

Det kan bli svårt att få tag på vikarier till sjukvården på Gotland i sommar. I övriga landet har tillgången på sommarvikarier ökat, men på Gotland är det tvärtom.

Det är främst brist på sjuksköterskor, medan det är lättare att få tag på läkare, med undantag för distriktsläkare och psykiatriker.

Även förra sommaren var det svårt med semestervikarier och då var förklaringen att sjuksköterskorna kunde välja och vraka bland jobben.

Nu har arbetsmarknaden blivit mättad, men många sjukhus och vårdcentraler är restriktiva med tjänstledigheter.

Eftersom de flesta sommarvikarierna på Gotland har bestått just av tjänstlediga så slår det hårt.

Förra året gjorde bristen på vikarier att lasarettet fick skicka fler patienter till fastlandet och det ledde också till färre operationer. I värsta fall blir det likadant i år.