Fardhemelever bäst på kapsyljakt

Kapsyljakten heter en miljötävling för alla mellanstadieklasser i landet, som arrangeras av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det gäller att samla in så många kapsyler av metall som möjligt.

totalt i landet samlades över 12 miljoner 334 tusen kapsyler in, vilket i vikt blir mer än 27 ton metall som kan återvinnas.

På Gotland var klass 4-5 i Atheneskolan i Fardhem bäst på att samla in kapsyler till en vikt av 110 kilo.