Länsstyrelsen

Tillåter byggen i reservat

En friggebod med kommunalt vatten- och avlopp får byggas på strandskyddat område vid Olovs i Öja, det har länsstyrelsen  beslutat.  Och en fastighetsägare i Hall får bygga en ligghall för hästar och får i naturreservat.

Ligghallen ligger inom Hall Hangvars naturreservat, men är tänkt att placeras i en sänka i ett skogsparti som betas av hästarna och kommer inte att synas från vägen.

Länsstyrelsen anser att betet berikar den biologiska mångfalden i området och att ligghallen inte kommer att skada naturvärdena i området.

Vid Olovs i Öja finns inga kända naturvärden och det rörliga friluftslivet kommer inte att påverkas nämnvärt, anser länsstyrelsen som därför beviljar undantag från strandskyddsbestämmelserna för en friggebod.

Beslutet kan dock överklagas av Naturvårdsverket.