Cementa i Slite

Får bryta kalksten i tio år till

Cementa i Slite får tillstånd att bryta sten på Filehajdar och i Västra brottet i ytterligare tio år. Det har miljödomstolen i dag beslutat. Cementa ville från början ha brytning i 20 år, men det sätter grundvattnet stopp för.

Miljödomstolen skriver i sin dom att så länge inte frågan om vattnet är löst på ett godtagbart sätt så kan Cementa inte få tillstånd till brytning i mer än tio år.

Företaget har brutit sten i Västra brottet sen 60-talet och enligt domen i dag får företaget bryta ner till 26 meter under havsytan.

Däremot blir inte brytningen så djup som företaget vill på File Hajdar. Där får företaget bryta sten till som lägst 20 meter över havsnivån.