Svårt rekrytera tandläkare

Bristen på tandläkare gör att Gotlands kommun nu tar in tandläkare på konsultbasis. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar ständigt med att rekrytera tandläkare till ön.

Framförallt är det folktandvårdskliniken i Visby som har svårt att få tag på tandläkare just nu.