Försvaret vill riva brygga på Fårö

Försvaret vill riva den kulturhistoriskt intressant tvåplansbryggan vid Klintsbrovik på Fårö.

Bryggan är från 20-talet och är den enda bevarade i landet i sitt slag, men eftersom den förfaller har den blivit en fara för allmänheten.

Enligt Fortverket skulle kosta mellan 5 och 6 miljononer kronor att rusta upp bryggan. Det tycker verket är för dyrt och ansöker därför om tillstånd hos länstyrelsen att få riva den.