Miljöprojekt

Ska hitta vägar till en bättre miljö

Gotland är med och driver ett miljöprojekt inom EU som ska göra att öarna uppfyller unionens miljömål till år 2020 med råge.

De har tre miljoner euro och tre år på sig att hitta delprojekt som visar hur Eu:s öar kan minska sitt koldioxidutsläppen, öka andelen förnybara energikällor och utnyttja energin mer effektivt.

Ett av målen är att hitta exempel på hur målen kan uppnås samtidigt som det blir ekonomiskt lönsamt.

Från Gotland deltar samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bertil Klintbom tillsammans med Bengt-Olof Grahn som arbetet med miljöfrågor under ånga år inom kommunen.

Bengt-Olof Grahn är uppfylld av entusiasm efter ett projektmöte på Danska ön Samsö. Där har de inte bara blivit självförsörjande, utan kan numera exportera en tredjedel av sin energiproduktion.

Samsö är bara en tiondel så stor som Gotland och har en befolkning på omkring 4 500 - men de visar ändå att det går att lösa miljö och energiproblem på det lokala planet och samtidigt tjäna pengar på det.

Till exempel har många av Samsöborna gått med och satsat pengar på att bygga små lokala värmeverk för att slippa elda olja i pannan hemma.

Bengt-Olof Grahn leder ett delprojekt med österjööar, men i hela projektet ingår öar inom hela EU och målet är att när projektet är slut om tre år så ska politiker på öarna skriva på kontrakt om att minska sin miljöpåverkan mer än Eu:s egna miljömål.

Eu:s mål är att till år 2020 minska koldioxidutsläppen med 20 procent, att öka andelen förnybara energikällor med 20 procent och även öka energieffektiviseringen med 20 procent.