Gamla P18

Kommunen säger nej till jaktmark

Wisborgs jakt- och viltvårdsförening får inte arrendera mer mark för jakt i ett område som ligger inom gamla P 18 området.

Kommunen tycker det är olämpligt att ha jaktarrende på mark som används av allmänheten till friluftsområde. Visserligen ligger marken söder om kasernområdet, men kommunen ser ingen anledning att ändra det beslut tekniska nämnden tog redan för tre år sedan, om att säga nej till jakt i området.