Hälso- och sjukvården

Sju av åtta chefstjänster tillsatta

Rekryteringen av nya chefer till hälso- och sjukvårdsförvaltningen är snart avslutad. Hittills har sju av åtta chefstjänster tillsats.

Rekryteringen är den del av sjukvårdens omdiskuterade omorganisation som mött skarp kritik från läkarkåren.

Enligt förvaltningsledningen ska den nya organisationen sjösättas den första januari nästa år.