Forskningsprojekt:

Svinskötare får mer andningsproblem

Grisbönder drabbas i större utsträckning än andra av luftvägssjukdomar, som annars mest drabbar rökare.

Den som jobbar med grisar kan, mer än andra, riskera att få sjukdomar som kronisk bronkit och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, en diagnos som annars oftare förknippas med rökning.

Det framgår av ett forskningsprojekt vid Stiftelsen Lantbruksforskning. I tidskriften "nytt om forskning" publiceras nu teorin att luftvägssjukdomar hos svinskötare kan bero på "toleransutveckling". När femton svinskötare undersöktes visade det sig att deras tolerans mot arbetsmiljön var högre, ju längre de arbetat med grisuppfödning. Det betyder i sin tur att kroppens försvar har försämrats.

Svinskötare utsätts för stora mängder skadliga organiska partiklar i sitt arbete, framgår av forskningsprojektet vid Stiftelsen Lantbruksforskning.

Projektet heter "Förändrad medfödd immunitet hos grisbönder - orsak till ökad sjuklighet i luftvägarna?"