Värme och rengöring

Beslut om kyrkorestaureringar

Restaureringsarbeten ska genomföras såväl Visby domkyrka som i Boge och Atlingbo kyrkor, har länsstyrelsen beslutat.

Det är kyrkoantikvarien Joakim Hansson vid länsstyrelsen som gett klartecken för en del arbeten.

Det gäller bland annat konserveringsjobb på predikstolen och bänkinredningen i Atlingbo, där man också skall installera nytt elkraftsystem, bättre värme och belysning.

Även i Boge kyrka blir belysning och värme bättre, måleriet i kyrkan skall rengöras och det blir också markarbeten på kyrkogården.

Visby domkyrka skall också åtgärdas. Kyrkan är på sina håll mycket smutsig invändigt och här gäller en omfattande rengöring av medeltida dekorerade stendetaljer i kalksten.