Efter avbruten rättegång

Ny utredning om Själsöbygge klar

Polisutredningen mot finansmannen Joacim Kuylenstierna och hans före detta sambo är nu klar.

Det gäller en cementerad uteplats nära stranden vid Själsö i Väskinde och en lada som rivits och ersatt med en ny byggnad utan dispens från länsstyrelsen.

Fallet var uppe i Gotlands tingsrätt, men uppgifter från ett nytt vittne gjorde att rättegången fick avbrytas. Det var en arkitekt som kom nya uppgifter och polisen har nu förhört honom.

Enligt arkitekten hade Joachim Kuylenstiernas sambo huvudansvaret för bygget. Tidigare var det bara Kuylenstierna som var åtalad för brott mot strandskyddet.

Nu har polisen hållit nya förhör med ex-sambon - och hon lägger fortfarande hela skulden på Joachim Kuylenstierna. (Samtidigt står arkitekten fast vid att även hon var med om byggena som gjordes utan strandskyddsdispens.

Ex-sambon får nu ett par veckor på sig att ta ställning till misstankarna mot henne innan miljöåklagaren beslutar om även hon ska åtalas.