"Brist i valorganisationen"

Kritik för obevakade valsedlar

Länsstyrelsen får viss kritik för att ha lämnat valsedlar obevakade under en fikapaus i samband med slutsammanräkningen av rösterna efter valet.
- Det inträffade är inte av någon så allvarlig karaktär att det påverkar valutgången på Gotland, säger den före detta länsjuristen på länsstyrelsen i Stockholm, Rutger Öijerholm, som utrett händelsen.

”Länsstyrelsen i sin eljest väl fungerande valorganisation borde haft ett back-up system som säkrade ständig närvaro i sammanräkningslokalen. Utöver detta påpekande har jag inte funnit något som kan ifrågasättas beträffande länsstyrelsens sätt att genomföra den slutliga röstsammanräkningen vid årets val”.

- Det här är naturligtvis en allvarlig händelse och det är bra att vi nu har fått det utrett. Öijerholm konstaterar att vi har en väl fungerande valorganisation, men att vi vid det aktuella tillfället brustit i vår uppsikt. Vi tar naturligtvis till oss av den kritiken och arbetar in det i rutinerna för kommande val, säger Thomas Persson, chef Länsstyrelsen på Gotland.