Gotland kan missa 100-talet vindkraftverk

Gotland kan gå miste om ett 100-tal vindkraftverk om försvarets önskemål går igenom - och det brukar dom göra.

Det gäller alltså att det inte skall byggas nya vindkraftverk alltför nära Visby flygplats. Det här kan innebär att kommunens mål om självförsörjning av el går om intet.

- För att kunna verka effektivt måste vi öva på att flyga på låg höjd och då är vindkraften en ökad flygsäkerhetsrisk. Och Visby används ofta för incidentberedskapen säger Carl-Johan Edström, chef för försvarsmaktens flygförbandsproduktion.

- Försvaret kommer att erinra mot produktion av vindkraft i de här stoppområdena, säger Edström. Det är nästan aldrig som våra remissyttranden inte följs, säger han.

Thomas Sirland vid Siral system som projekterar vindkraft på Gotland, säger att ett hundratal vindkraftverk kan gå förlorade ur den planerade produktionen på 400- 500 nya vindkraftverk, bland annat på det så kallade Martebo-fältet.

Han konstaterar att det blir färre platser kvar att bygga vindkraftverk på.