Hejdeby

Överklagan stoppar inte speedwaybanan

Överklagandena mot den planerade speedwaybanan i Hejdeby ser inte ut att stoppa bygget av banan. Det får bullra högst 60 decibel under vardagar och fem decibel lägre på kvällar och helger.

Det har länsstyrelsen beslutat sedan tre grannar överklagat miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att ge tillstånd till banan.

De förväntade bullernivåerna vid bostäderna ligger under de riktvärden som finns och länsstyrelsen har gjort bedömningen att bullret inte kommer att göra grannarna sjuka.

Speakerljuden kan också minskas genom att rikta högtalarna mot marken, säger länsstyrelsen.

En av grannarna hade klagat på att marknadsvärdet på fastigheten sjunker om speedwaybanan byggs, men det påpekandet tar länsstyrelsen inte ställning till.