Tio fall på ett år

Oftare hot mot djurskyddsinspektörer

Hoten mot länstyrelsens djurskyddsinspektörer på Gotland ökar. På ett år kan det vara cirka tio situationer som upplevs som hot.

Vid en inspektion, som Arbetsmiljöverket gjorde nyligen på länstyrelsen i Visby, så påpekade man att det brister i de skriftliga rutinerna runt incidenter där hot och våld förekommer.