Forskarrapport

Strömmingen i Östersjön krymper

Forskning som gjorts vid Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium visar att för trettio år sedan var sill och strömming i Östersjön dubbelt så stora som idag.

Medelvikten för en femårig sill var förr 80 gram , de senaste femton åren har den varit 40 gram.

Enligt forskarna beror minskningen på ökad konkurrens om föda med skarpsill.

Forskarna säger att det inte får finnas fler än 180 miljarder skarpsillar i Östersjön för att födan ska räcka åt strömmingen/sillen, men sedan 1990-talet har skarpsillbeståndet varit större än så. Till viss del för att skarpsillens naturliga fiende torsken minskat.