Hjärt-Lungfonden

Hjärtpatienter missar hälsomål

Många gotlänningar som drabbats av hjärtinfarkt lyckas inte att efteråt sänka sitt kolesterol och blodtryck samt motionera regelbundet för att på så sätt undvika en ny infarkt, enligt en sammanställning som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag.

I genomsnitt får varje år 320 personer på Gotland hjärtinfarkt. Av dem drabbas ett 40-tal av en ny hjärtinfarkt inom ett år.

På Gotland är det enligt Hjärt-Lungfonden 56 procent av hjärtinfarktspatienterna som inte uppnår målvärdet för LDL-kolesterolet och 43 procent som inte når målvärdet för blodtrycket.

När det gäller fysisk aktivitet är det 69 procent av de drabbade på Gotland som inte uppnått målvärdena efter drygt ett år.