Sveriges Kommuner och Landsting

Gotland saknas på skoltopplistor

Ingen gymnasieskola på Gotland hamnar på listorna över de bästa skolorna i landet i en sammanställning av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting har för tredje året jämfört gymnasieskolor i landet när det gäller hur många elever som fullgör utbildningen, betygssnitt, behörighet till högskolan och i vilken grad ungdomarna får jobb eller kommer in på högskola ett par år efter gymnasiet.

Det visar sig att gymnasieelever i storstadsnära skolor klarar sig bäst, men en del små kommuner har också klarat sig bra i jämförelsen.

Men varken Gotlands eller Örebro län finns med på någon av topplistorna