22 procent färre

Minskat antal konkurser

Antalet konkurser på Gotland har minskat i år jämfört med samma tidsperiod förra året.

Från januari till och med september 2009 gick 23 företag på Gotland i konkurs, att jämföra med 18 företag under årets första nio månader. Det gör en förbättring på 22 procent.

Förra året, 2009, var för övrigt värsta året när det gäller konkurser på Gotland sedan 2006.