Fårö

Fartygsvrak var 450 år gammalt

Det skeppsvrak som i häromveckan hittades vid Bohaka på Fårö har nu med stor sannolikhet åldersbestämts till 1560-tal.

Det är dendrokronologen Alf Bråthen som med årsringsprov kan bestämma att virket växte sista sommaren år 1560 och någon gång därefter har virket använts till byggandet av denna 15 - 25 meter långa båt.

86-årige Alf Bråthen har stor erfarenhet av lövträdsprover från Gotland då han tidigare har gjort 2500 åldersprover från gotländska hus. Han kan med stor säkerhet åldersbestämma från år 848 till nutid och han säger till Radio Gotland att tre av de fem båtproverna kommer från samma växtbestånd på Gotland.

Att virket dessutom har kiselutfällningar pekar på virket har legat under grundvattennivå hela tiden och är äldre än 1600-tal.