Både svenska och utländska gäster

Rekordmånga på hotell i somras

Det var en rekordartad hotellsommar såväl på Gotland som i hela Sverige, enligt Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.

Efterfrågan på hotellrum i Sverige under sommaren 2010, ökade med 7 procent jämfört med sommaren 2009, som var stark.

På Gotland ökade i somras beläggningen av hotellrum med 8 procent. I fjol var ökningen 13 procent.

Det var såväl utländska som svenska hotellgäster som stod för ökningen på Gotland.

Detta trots att det genomsnittliga hotellrumspriset låg 6 procent högre än 2009 års nivå samtidigt som den svenska kronans värde stärkts ordentligt mot såväl euron som den norska kronan.

Sveriges hotell- och restaurangföretagare noterar särskilt att utländska gäster procentuellt utvecklades mest positivt i Värmlands, Gotlands och Stockholms län, samt att de svenska gästnätterna på gotländska hotell ökade med över 11 procent.