Länsstyrelsen

Efterlyser pengar för miljömålskoll

Länsstyrelsen vill ha extra pengar för att se hur väl Gotland klarar miljömålen. Det handlar om fem olika projekt som länsstyrelsen ber om extra pengar till hos Naturvårdsverket.

Bland annat vill länsstyrelsen kolla hur Gotland klarar målet om en giftfri miljö, ett rikt växt- och djurliv och så grundvatten med bra kvalité.

Tre av projekten gäller just vattenkvalitén på ön. Dels handlar det om giftet dioxin i grundvatten och om klorid som ett tecken på vattnets kvalité och så ett projekt om jämställdhet och miljömål.

Nu är det upp till Naturvårdsverket att avgöra vilka miljömåls-projekt i landet de vill satsa pengar på.


De fem projekten som ansökningarna gäller är:

  • Visningstäkter - gynnande av biologisk mångfald i efterbehandlade täkter
  • Gårdsmiljöer och trädgårdar i äldre stadsmiljö
  • Dioxin i grundvatten
  • Utveckling av miljömålsindikatorn Klorid i grundvatten
  • Jämställdhet och vattenrelaterade miljömål