September 2010

Fortsatt ökning för Gotlandsbåtarna

Under september månad ökade antalet resenärer på Destination Gotlands färjor med 2,9 % jämfört med september 2009, eller 3 059 till 107 132 passagerare. Hittills i år har antalet resenärer ökat med 28 970 till totalt 1 399 442.