Sextio personer berörs

Kommunal IT-avdelning kan bli privat

Gotlands kommun kan komma att sälja hela eller delar av kommunens It-Tele-avdelning till en privat aktör.

Orsaken är att behovet av IT-tjänsterna ökar och kommunen vill effektivisera verksamheten genom att konkurrensutsätta den.

Dessutom kommer två IT-strateger att anställas - en av dom är nuvarande IT-Tele-chefen på kommunen Hans Lyttkens.

Idag jobbar 60 personer på kommunens IT-Tele-avdelning.