Stora Karlsö

Nya benfynd ifrågasätter kannibalteori

De arkeologiska utgrävningar som gjorts på Stora Karlsö under hösten visar att det fanns människoben bland de djurben som slängts i en avfallsgrop. Fynden, som tros vara från tidig järnålder, kan ge oss ny kunskap om hur människor på den tiden behandlade sina döda.

Tidigare har man trott att benfynden på Stora Karlsö tytt på rituell kannibalism.

Men de nya fynden kan innebära en annan tolkning, säger Kerstin Cassel, docent i arkeologi vid Södertörns högskola som hållit i utgrävningarna. Man kanske inte har sett på den döda kroppen som "helig" utan istället lagt den till djuren.

Utgrävningarna har gjorts i samarbete med Karlsö Jagt och Djurskyddsförening. Mer om utgrävningarna på Stora Karlsö handlar det om i  klockan 15.03.