Minskad ersättning

Sena färjor kostar 45 000 kronor

Två av de förseningar färjetrafiken drabbades av under första halvåret 2010 gör att Rikstrafiken minskar ersättningen till Destination Gotland med sammanlagt 45 000 kronor.

Ersättningen minskas eftersom förseningarna inte ansågs ursäktliga.

Förseningarna, som skedde i februari och i april, var mellan 15 och 30 minuter långa, och berodde på incheckningsproblem, samt på grund av lastning och lossning.

Rikstrafikens analys av Destination Gotlands förseningar gäller januari - juni 2010.