Enbart säsongsöppet

Lantmännen drar ner sin service

Lantmännen på Gotland kommer att dra ner på servicen till de gotländska lantbrukarna. Framöver kommer spannmålsanläggningen i Visby bara att ha säsongsöppet under juli-december.

Enligt Lantmännen görs förändringen för att effektivisera verksamheten och göra den mer konkurrenskraftig.

Totalt i landet kommer ett fyrtiotal tjänster att beröras när Lantmännen drar ner på servicen.

Hur de två medarbetarna som arbetar vid spannmålsanläggningen i Visby kommer att påverkas är ännu oklart. Enligt Arne Nyroth, som är försäljningschef på Lantmännen i Visby, var neddragningen väntad.