Kritik mot nyttan med miljöstöd

Miljöstöden som ges till bönderna för att hålla landskapet och kanske framför allt strandängarna på Gotland öppna utvärderas på fel sätt. Det tycker Kjell Larsson docent vid Högskolan på Gotland. 

Myndigheterna kontrollerar att bönderna gör som de skall, men det görs ingen uppföljning för att kontrollera att syftet med stöden uppfylls. Nämligen en större biologisk mångfald. 

Syftet med miljöstöden är alltså att de skall leda till en större biologisk mångfald. Att få fåglar och växter att trivas för att antalet inte skall minska. Kjell Larsson anser man idag kontrollerar att bönderna betar och röjer det de får bidrag till, men det görs inga inventeringar och utvärderingar kring om fåglar och växter verkligen blir hjälpta på önskvärt vis.

Vadarfåglar minskar just nu i Europa och på Gotland har Rikard Ottwall i en doktorsavhandling studerat särskilt rödbenan. Det visar sig då att trots att man betar i större utsträckning idag, så minskar ändå rödbenan. Det beror helt enkelt på att reglerna är för generella, säger Kjell Larsson. Man behöver ha hårdare bete på vissa håll, och kanske bete under kortare tid på andra platser för att nå det ultimata resultatet.

På Öland och Gotland tillsammans ges miljöstöd på ett tiotal miljoner kronor varje år.