Pråmen i sjönöd är nu utom fara

Det är inte längre någon fara för kolpråmen som var i sjönöd utanför Slite i går. Kustbevakningen lämnade pråmen på kvällen efter att ha pumpat ut det vatten hon tagit in. Trots det hade pråmen sent i går kväll ännu inte fått igång sin generator och kunde inte få upp ankaret.

Planen är nu att ta ström från en av bogserbåtarna för att få igång ankarspelet så att pråmen kan få upp sitt ankare. Om det fungerar ska pråmen när det ljusnar bogseras in till Apotekskajen i Slite, och Sjöfartsinspektionen kommer att vara på plats för att kontrollera fartyget.

Kustbevakningen kommer att flyga över området på förmiddagen för att kontrollera om det läckt ut någon olja.