Bygglov för politiker överklagat

Nu har bygglovet som byggnadsnämndens vice ordförande Håkan Onsjö (M), Fröjel, fick i somras för ett hus vid Snoder i Sproge. Fyra Sproge-bor har överklagat gemensamt plus och Snoder samfällighetsförening har också överklagat bygglovet.

Bland annat anser de att platsen är olämplig att bygga på med hänsyn till kultur- och naturvärdena där och de anser även att det här bygglovet strider mot ett tidigare avslag på angränsande mark.

Sprogeborna påpekar också att platsen är olämplig att bygga på eftersom marken brukar vara översvämmad på vårarna.

Redan 2005 gav byggnadsnämnden positivt förhandsbesked till ett bygge på den marken, men det överklagades ända upp till regeringsrätten som 2008 beslutade att inte pröva frågan.

Det blir nu länsstyrelsen som ska avgöra om det var rätt eller fel att ge bygglov för ett hus vid Snoder i Sproge. Av byggnadsnämndens beslut framgår att Håkan Onsjö själv inte deltog i beslutet eftersom det rörde honom själv.