Myndighet granskar Visby lasarett

Arbetsmiljöverket granskar arbetsmiljön på Visby lasarett. Ett problem de konstaterat är att det av- och till råder platsbrist på lasarettet. Det gäller framförallt på otoped- och barnkliniken under sommartid.

Vid barn- och ungdomskliniken består problemet i att man ibland behöver placera unga på vuxenvårdplatser inom sjukhuset och att de ibland tvingas ta emot vuxna patienter på barn- och ungdomsavdelningen.

Här är det främst personalen som oroas över vården av vuxna, en patientgrupp som de inte anser sig ha kompetens att vårda.

På ortopedkliniken vill de minska överbeläggningen genom bättre vårdplanering, ökad beredskap på akutmottagningen och minska planerad vård sommartid till förmån för akuta patienter.

Senare i oktober kommer Arbetsmiljöverket till Gotland för att kontrollera hur lasarettet löst problemen vid överbeläggningar.