Norderstrand förfaller

Norderstrands strand i Visby håller på att växa igen och betongbryggorna bryts sönder av havet. Rostiga armeringsjärn sticker upp och bryggorna har knäckts på flera ställen.

Trots det är någon upprustning inte att vänta de närmaste åren. Gotlands kommun äger strand och bryggor men tänker inte satsa något på stranden.

Arrendatorn som hyr av kommunen anser sig inte ha råd med en sån investering de närmaste åren.