HD får inte pröva målet

Haschmålsdomar ligger fast

Hovrättens dom i det omfattande gotländska haschmålet ligger fast. Det står klart när tiden att överklaga gått ut.

Åklagaren Susanne Wihlborg kan inte se att målet innehåller något principiellt som gör det värt för Högsta domstolen, HD, att ta upp fallet. Därför avstår hon från att be riksåklagaren ta upp målet i HD.

Egentligen ville Wihlborg få männen dömda för grovt narkotikabrott och till betydligt högre straff än de fick.

Svea Hovrätt SÄNKTE fängelsestraffet för den ena huvudmannen i den stora haschhärvan, där ju ett 40-tal personer åtalades för att ha köpt narkotika.

Tingsrätten på Gotland dömde honom till tre års fängelse, men hovrätten mildrade domen till två år. Den andre åtalades dom blev oförändrad - ett år och sex månaders fängelse. De båda dömda har förklarat sig nöjda med sina domar.

Två av hovrättens nämndemän ville gå på åklagarens linje och döma männen strängare. Nämndemännen anser att det är bevisat att de åtalade männen sålt narkotika i den stora omfattning som åklagaren hävdat, detta eftersom analyser visat att hasch, som hittades hos de båda männen, kommer från samma parti som även påträffats hos en del av deras kunder.