Sverige kan hamna i EG-domstolen

EU-kritik mot metalldetektorförbud

Det svenska förbudet mot metalldetektorer är ett handelshinder och lagen måste ändras, anser EU-kommissionen, skriver tidningen Riksdag och Departement.

Kulturminneslagen förbjuder användandet av metalldetektorer för att bland annat förhindra plundring av fornlämningar. Men EU-kommissionen tycker att lagen också påverkar importen av metallsökare och att den därför är ett hinder för den fria rörligheten inom EU.

Tidningen Riksdag och Departement skriver att EU-kommissionen säger att det är viktigt att skydda fornlämningar från plundringar, men att det går att göra på andra sätt som inte påverkar den fria rörligheten,

Nu har Sverige enligt tidningen två månader på sig att svara på kommissionens krav. I förlängningen riskerar Sverige att hamna i EU-domstolen.