"Gravt undermålig undervisning"

Högskolekurser nedlagda efter kritik

En student vid Högskolan på Gotland har anmält skolan för gravt undermålig administration och undervisning. Skolan håller till viss del med om kritiken och har lagt ner två av kurserna.

Den engelskspråkige studenten klagar bland annat över att han utlovats att det inte skulle vara några problem för honom att genomföra utbildningen på engelska. När han började på skolan visade det sig att all undervisning och all litteratur var på svenska.

Studenten studerade på högskolans byggnadsvårdsprogram. Han kritiserar bland annat utbildningen på Järvså och Birka, som skolan på Gotland haft ansvar för. De kurserna är nu nedlagda.

Han påpekar också en rad administrativa fel och brister. Dokument som aldrig kom fram, fel dokument som skickats och att han inbland inte fick information eller så helt fel information.

Studenten skriver i sin anmälan bland annat att utbildningen höll extremt låg kvalitet och saknade struktur. Att det saknades scheman och att praktiska arbetsmoment inte var lärarledda.

Högskolan på Gotland har tagit på sig en del av kritiken och nu lagt ner två av de kurser som mannnen kritiserat. Men skolan anser också att de gjort vad de kunnat för att hjälpa studenten genom sin utbildning på Gotland.

Studenten kräver nu ekonomisk ersättning för skolans brister - bland annat för vilseledande marknadsföreing, de utgifter och inkomstbortfall utbildningen orsakat honom.

Här svarar skolan att ersättningsanspråk ska riktas till Justitiekansler och att hans krav inte är korrekta. Skolan anser nu att de utrett och avslutat ärendet med den engelskspråkige studentens klagomål.