Ägare varnas

Kroginspektörer fick "panikkänsla"

Ett bolag som driver krogar på Gotland har tilldelats en varning för att personalen missat att erbjuda kvitton till kunderna. Enligt kommunens inspektörer gick det inte att med säkerhet fastställa om alla köp registrerades i kassaregistren och inspektörerna klagade också på att musiken var så hög att de fick "nära nog panikkänsla".

Inspektörerna anmärkte också på att de upplevde att det var dåligt med kontroll av gäster vid entrén samt att många av gästerna var unga.

Bolaget som driver krogarna förklarar att personalen påminns om att erbjuda kunderna kvitto och att den höga musikvolymen berodde på den speciella typen av musik som spelades vid tillfället.

Kommunen konstaterar att upprepade brott mot bestämmelserna kan leda till att alkoholtillståndet dras in, men nöjer sig i det här fallet med att utdela en varning, eftersom man tror att krogarna kommer att skärpa sig.