Underskott på 40 miljoner

Kärvare ekonomi väntar Gotlands kommun

Gotlands kommun klarar sig från ett  underskott i budgeten i år. Resultatet pekar på ett överskott på  omkring tio miljoner kronor. Förutom nämndernas besparingar, beror det på 18 miljoner i statsbidrag, reserver som tas i anspråk och underhåll som skjuts på framtiden.

Men de kommande åren ser betydligt kärvare ut, med väntade underskott på omkring 40 miljoner.

- Än är det för tidigt att tala om skattehöjningar, säger Åke Svensson socialdemokraterna, som nu tar över ledningen av kommunen.

Däremot dras vårdnadsbidraget in och utmaningsrätten avskaffas.

Samtliga partier vid veckans budgetjustering var tämligen överens. Det enda oklarheten gäller kollektivtrafiken där alliansen vill ha tätare turer och de röd-gröna vill återinflra "Bussiga kortet" även för unga i Visby.

År 2011 blir det satsningar på barnomsorg på obekväm arbetstid, uppbyggnad av Garda skola, mer sammanhållen hemsjukvård, satsning på förebyggande hälsoarbete och överförmyndaren och patientnämnden får mer pengar.

Det blir särskilt boende i Hemse, en hamnserviceterminal, kommunalt vatten- och avlopp i Gnisvärd och Lickershamn och en sporthall i Visby.

Däremot verkar satsningarna på en kryssningskaj i Visby avlägsna...